Popularne marki
Przeglądaj według producentów:
Likwidacja sprzętu

Likwidacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zasady obowiązujące w Unii Europejskiej.

Widoczny symbol informuje, że pozbywając się produktu nie należy wyrzucać go razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Istnieje oddzielny i bezpłatny system zbioru i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z właściwymi władzy miasta, gminy lub sklepem, w którym dany produkt zakupiono. Przestrzeganie zasad poprawnej likwidacji sprzętu gwarantuje jego dalsze przetwarzanie oraz ponowne wykorzystanie w należyty sposób. Pomaga to również uniknąć rosnących szkód dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzkiego oraz pomaga
w ochronie zasobów naturalnych.

 

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Art. 37.

1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

Przykładowe adresy punktów zbioru w Katowicach:

  • ul. Milowicka 7a – tel. 32 35 87 671
  • ul. Obroki 140 – tel. 32 35 87 600
  • ul. Bankowa 10 – tel. 32 25 97 362
  • ul. Zaopusta 70 – tel. 668 654 659

O pozostałe punkty zbioru na terenie całego kraju należy pytać w swojej gminie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl